Identitet i egzistencija

12 polje u astrologiji je polje strahova i nesvesnog, nešto u šta ne smemo da gledamo. 12 polje je akumulacija emocija, pre svega neugodnih, u vezi sa iskustvima koja imamo u ovom životu i koje smo imali u prošlim životima.

Pitanje strahova obično pokreće pitanje identiteta, jer identitet teži stabilnosti, a koja je izgrađena na potvrđenim i proverenim informacijama. Sve što se kosi sa tim, automatski ruši identitet što postaje egzistencijalno pitanje.

Pročitaj više