Pokazatelji karmičke ljubavi – ,,Kao da ga/je znam ceo život”

Sa određenim osobama imamo posebnu energetsku vezu, verbalno je teško objasniti je, a svrha te veze je da nas nečemu nauči. Takve veze, bilo ljubavne, porodične, prijateljske se odlikuju osećanjem poznatog i već doživljenog iskustva. Međutim, odnos među tim osobama ne mora uvek da bude lak.

Čak naprotiv, može biti praćen mnogim preprekama, bilo da su one fizičke prirode, poput na primer, fizičke odvojenosti partnera ili psihološke prirode, gde se partneri suočavaju sa nekim prethodnim karmičkim lekcijama u vidu strahova, nesigurnosti u vezi, problemom vezivanja i sično.

U astrologiji su ove veze veoma prepoznatljive preko:

-Aspekata Sunca i Meseca, posebno težih aspekata kakvi su opozicija i konjunkcija. ***Konjunkcija Meseca sa Suncem predstavlja Mlad Mesec, a opozicija Sunca i Meseca, Pun Mesec. ***

Pročitaj više