Džin šin džicu ili metoda zagrevanja prstiju

Ova metoda ima veoma dobre efekte po telo, pogotovo ako se primenjuje nakon vežbanja ili čak, u toku meditacije. Ova metoda opušta telo, smiruje mozak i omogućava uspostavljanje unutrašnjeg mira. Koristi se u procesu lečenja raka, jer pomaže pacijentima da bolje podnesu efekte hemoterapije i generalno mnogo bolje reaguju na nju. Na kraju teksta možete posetiti link videa koji konkretnije pojašnjava kako pacijenti reaguju na ovu metodu.

Pročitaj više