Ako niste upoznati sa natalnom kartom i njenim grafičkim prikazom, možete sami napraviti svoju natalnu kartu i to ukucavanjem datuma, mesta i časa rođenja.

Međutim, iako većina sajtova nudi ovu opciju, nijedan od njih ne pruža adekvatnu interpretaciju. Interpretacije su mahom zasnovane na opštem tumačenju aspekata između planeta, gde je u potpunosti isključen kontekst natalne karte. Bez obzira na ovaj nedostatak, sajtovi vam ipak pružaju određene informacije.

Do sada se kao najefikasniji i najpraktičniji pokazao sajt www.astro.com

U sledećem delu teksta biće prikazan redosled koraka koji su potrebni da biste izradili natalnu kartu na ovom sajtu.

  1. U svom pretraživaču, ukucajte najpre astro.com, dobićete ovaj rezultat.1
  2. Kada kliknete na prvi rezultat u pretraživaču, bićete odvedeni na sajt. Na početnoj stranici sajta u kategoriji Free Horoscope, izabraćete opciju Extended Chart Selection, kako je prikazano na slici.2g
  3. Nakon toga biće vam otvorena nova stranica koja izgleda kao na slici. Izabraćete opciju For guest users klikom na, crvenom bojom, uokvirenu opciju click here to go to the data entry.3
  4. Sada pred sobom imate formu koju treba da popunite podacima5

First name: Ovde ukucajte Vaše ime, mada može i bilo koja druga reč

Last name: Možete staviti Vaše prezime, ali je opciono, u većini slučajeva ovaj deo se ni ne popunjava

Gender: Odnosi se na Vaš pol ili osobe kojoj izrađujete natalnu kartu. Možete izabrati male/ female/ event opciju. Nas sada zanimaju samo prve dve, znači izaberite između male ili female opcije. Male se odnosi na muški pol, female na ženski pol.

Birthday: Ovu opciju popunjavate datumom Vašeg rođenja, dakle, dan, mesec i godina rođenja.

Hour: Odnosi se na sat rođenja. Ova opcija je izuzetno bitna i vrlo je važno da imate tačno vreme rođenja.

Country: Zemlja u kojoj ste rođeni, u ponuđenoj listi nađite svoju zemlju.

Birth town: Grad u kome ste rođeni. Desiće se da neka mesta ne postoje u bazi podataka na ovom sajtu, u tom slučaju možete probati na stranici cafeastrology.com da izradite natalnu kartu.

Za primer je uzet Viktor, rođen, 04. 02. 1987. u 12.15h u Beogradu. Kada ste ukucali Vaše podatke kliknite na dugme continue. 7

Nakon toga će Vam se otvoriti ova stranica.

8

Ako se prvi put susrećete sa natalnom kartom, idite odmah na opciju Click here to show the chart. Ako ste zainteresovani za istraživanje natalne karte prema različitim sistemima kuća, kombinovanje fiksnih zvezda, pronalaženje senzitivnih tačaka u natalnoj karti, posmatranje svojih tranzita, solarne karte, progresija, onda obratite pažnju na: Methods – Please select a chart type (ovde možete naći opcije vezane i za vaš uporedni horoskop sa nekom osobom i sve gore navedene opcije) Options – House system, u opciji Additional objects možete dodavati Fiksne zvezde, asteroide, arapske tačke i vidite kako su položene u Vašoj karti. Kada podesite sve željene opcije, kliknete na Click here to show the chart.

Za izradu Viktorove natalne karte nisu korišćene dodatne opcije, ona izgleda ovako.

optimized-astro_2gw_01_viktor_44830_5787

Kada ste dobili grafički prikaz Vaše natalne karte, sada možete nastaviti sa njenim tumačenjem. Tumačenje možete poveriti astrologu, a možete tumačiti i sami. Na internetu postoji veliki broj tekstova na temu tumačenja planeta po znacima, po poljima i po aspektima, imajte u vidu međutim da nijedno od tih tumačenja ne predstavlja ono što je Vaša natalna karta. Što znači da su neke opšte pretpostavke izvedene iz konteksta, koji se ne mora nužno odnositi na sve natalne karte. S tim u vezi treba biti obazriv sa informacijama koje pročitate na internetu.

Sa druge strane, učenje putem istraživanja sopstvene natalne karte može dati jasniji uvid u neke stvari koje niste znali o sebi ili niste znali kako da definišite, ali isto tako upoznajete se i sa osnovnim astrološkim pojmovima i rečima.

Pred Vama se nalaze tabele sa simbolima planeta i horoskopskih znakova. Ako ste početnik možete krenuti od povezivanja simbola sa Vašom natalnom kartom.

qd

 

pl

Ono što Vam je najpre potrebno je da pronađete karakteristike Vašeg Sunca, Meseca i podznaka. Podznak je prikazan na slici (vratiti se na Viktorovu natalnu kartu kako biste videli o čemu se radi) oznakom AC ili ASC što znači ascendent ili tačka izlazećeg Sunca.

Znak koji je na početku ili na vrhu pokazuje karakteristike znaka kojeg treba da tražite. Na sajtu u kategorijama planete i horoskopski znaci možete naći više informacija na ovu temu.

Horoskopski znaci: https://astroaquarius.com/category/osnove-astrologije/horoskopski-znaci/

Planete: https://astroaquarius.com/category/osnove-astrologije/planete-osnove-astrologije/

astro_2gw_01_viktor_44830_5787

Kada gledate položaj Marsa, Meseca ili neke druge planete i kada utvrdite znak koji stoji iznad te planete, na primer iznad planete Mars u Viktorovoj natalnoj karti stoji oznaka za Ovna, to znači da je Viktorov Mars u znaku Ovna, ne Ovan u Marsu. Kada ste utvrdili položaj Vaših planeta možete ukucati u pretraživaču “mars u ovnu” i videti koje su glavne karakteristike te pozicije.

U Viktorovoj natalnoj karti takođe možete videti oznake od 1 do 12, one se nalaze pri samom centru kruga, to su astrološka polja ili fiktivna podela neba u kome su položene planete.

Astrološka polja: https://astroaquarius.com/category/osnove-astrologije/astroloska-polja/

U ovoj natalanoj karti Mars u Ovnu se nalazi u 11. polju. Sada možete ukucati u pretraživaču “mars u 11 polju” ili “mars u 11 kući”. Položaj Marsa utvrđuje područje i karakteristike njegovog ispoljavanja i to ćete uraditi za sve druge planete.

Kao što ste primetili sve planete među sobom su povezane nekim linijama, one su na slici prikazane plavom i crvenom bojom. Crvena boja je oznaka za izazovne aspekte, a plava za harmonične aspekte. U tabeli ispod kruga, možete videti različite simbole obojene plavom i crvenom bojom. Ti simboli predstavljaju grafičke prikaze izazovnih ili harmoničnih aspekata.

astro_2gw_01_viktor_44830_5787h

U navedenoj tabeli su prikazani simboli aspekata i njihovi nazivi. Ovo nisu jedini aspekti, ali jesu najzastupljeniji u astrološkoj praksi i zovu se još Ptolomejevim aspektima.

dvg

U Viktorovoj natalnoj karti vidimo da je Mesec povezan sa Plutonom preko crvene linije. U tabeli se, u koloni Mesec potraži Pluton i vidi grafička oznaka, kada se pronađe naziv tog aspekta što je u ovom slučaju opozicija može se u pretraživaču ukucati “mesec u opoziciji sa plutonom” i onda videti osnovne karakteristike.

astro_2gw_01_viktor_44830_5787h-1

 

Astrologija se ne odnosi samo na pozicije planete u znaku, polju ili aspektu, ali navedeni opisi predstavljaju neku bazu astrološkog razmišljanja i povezivanja stvari. Ove karakteristike govore samo o potencijalima natalne karte, ne o sudbini.

Ovaj vid istraživanja pomaže da vežbate asocijativno mišljenje i koncetraciju, upoznate se sa simbolima, ali i osvestite neke lične nesigurnosti. Kroz astrologiju se upoznajete sa mitologijom, kabalom, numerologijom, matematikom, astronomijom i mnogim drugim oblastima koje mogu da prodube Vaše znanje ne samo o astrologiji i sopstvenoj natalnoj karti, već i o prirodi čoveka i svrsi postojanja.