Lilit u Blizancima

Pronađite svoju godinu rođenja:

27.01.1933 – 21.10.1933    24.04.1977 – 17.01.1978

03.12.1941 – 26.08.1942    27.02.1986 – 22.11.1986

08.10.1950 – 02.07.1951    02.01.1995 – 29.09.1995

14.08.1959 – 07.05.1960    08.11.2003 – 03.08.2004

18.06.1968 – 13.03.1969    12.09.2012 – 09.06.2013

Lilit u Blizancima predstavlja za osobu mentalni podsticaj i veliku maštu. Ove osobe su sklone idealizaciji svojih misli i reči. Veoma su pronicljivi i dobro tumače neverbalne znakove koje dobijaju od drugih ljudi. Mogu biti neodgovorni, skloni manipulaciji, ogovaranju i intrigama.

Ove osobe imaju naglašen smisao za humor. U većini situacija imaju naglašene ruke, prste ili vene na rukama. Često odlutaju u svojim mislima, ali to jako dobro prikrivaju aktivno učestvujući u razgovoru. Sposobni su da rade više stvari istovremeno. Kao mladi imaju veoma neobične ideje, mogu biti natprosečno inteligentni i veoma vešti. Mogu biti dobri hirurzi, maseri ili muzičari.

Pročitaj više