Muškarac Bik

Naziv karte: Bik (Taurus)

Opis karte: Čuvar čula

Karakteristike: Muškarac Bik je svestan da je potrebno uložiti trud u sve, pa i u ljubav. Trud će ispoljavati na što je moguće opipljiviji i senzualniji način.

Neće se toliko trošiti na reči, koliko na poklone. To je čovek uživanja i čulnih zadovoljstava. Najsrećniji je kada može ljudima oko sebe da pruži sigurnost, zaštitu i komfor. Iako emotivan, to nije čovek trenutka i romantike, kod muškaraca Bikova prvo ide posao, pa onda porodica. I to ne znači da mu porodica nije bitna, već naprotiv, zato što jeste; radi naporno da bi obezbedio mir i zaštitu.

Pročitaj više