Karmički broj

Karmički broj se odnosi na dugove iz prošlog života, odnosno šta treba raditi, kako bi se dugovi otplatili. Karmički broj ukazuje na praktične obrasce ponašanja koje čovek može primenjivati i u ovom životu ne bi li podsticao svoje sazrevanje i duhovni rast. Takođe, ovaj broj pokazuje i unutrašnje strahove, anksioznosti i iracionalnosti, govori o nagonima, željama i tajnama u čoveku. Odnosi se često na neku slabu tačku, tačnije specifičan način ponašanja koji čovek ispoljava po automatizmu. Predstavlja i prvi utisak, odnosno kako drugi ljudi vide ponašanje i spoljašnost osobe.

Pročitaj više