Lilit u Raku

Pronađite svoju godinu rođenja:

 22.10.1933 – 18.07.1934    16.01.1978 – 12.10.1978

 27.08.1942 – 23.05.1943    23.11.1986 – 17.08.1987

 03.07.1951 – 27.03.1952    29.09.1995 – 22.06.1996

 08.05.1960 – 30.01.1961    04.08.2004 – 28.04.2005

 13.03.1969 – 06.12.1969    09.06.2013 – 03.03.2014

Lilit u Raku uvećava empatiju osoba, čineći ih mnogo senzitivnijim na impulse sredine. U nekim slučajevima govorimo i o medijumskim sposobnostima. Ove osobe su sklone potiskivanju strahova i neprijatnih emocija. S obzirom da su svesne svoje ranjivosti morale su da izgrade štit koji će im omogućiti da lakše kontrolišu ono što im se dešava. Spolja mogu delovati veoma ljubazno i dobroćudno, izbegavaju direktne sukobe i umesto toga pažnju usmeravaju na nešto drugo.

Pročitaj više