Ono što se zna o Hironu je da u natalnoj karti predstavlja tačku u kojoj smo najranjiviji, ali isto tako i mogućnost da se transformišemo. Simbolično, Hiron je učitelj, lekar, mudar čovek, astrolog, mentor koji je sposoban da životna iskustva okrene u svoju korist i iz njih nešto nauči. Mitološki, predstavlja kentaura koji je rođen besmrtan, ali kako je pogođen strelom u nogu u borbi sa Heraklom, trebalo je da trpi bolove dokle god je živ. Kako više nije mogao da trpi bol, zamolio je bogove da mu dozvole da umre umesto Prometeja. Hiron zato predstavlja mnogo toga, može predstavljati ranu koju pokušavamo da izlečimo, ali i mesto večitog bola i nelagodnosti. Prema Hironovom primeru vidimo zapravo da sva besmrtnost ovog sveta ne može da se meri sa trenutkom mira koji se dobija smrću, tačnije oslobađanjem od bola. Hiron je zato i vid otpuštanja i dopuštanja da se stvari dese same od sebe, pogotove one kojih se tako grčevito držimo… Ono što je interesantno je da je Hiron mogao da leči druge, ali nije mogao samog sebe.

Tamo gde se Hiron nalazi u natalnoj karti, označava mesto gde smo ranjeni, gde nam nešto nedostaje, ali i gde imamo najveću moć da pomognemo drugima. Međutim, kako nijedan čovek ne može da voli dok ne zavoli samog sebe, jer iz ljubavi proizilazi davanje, razumevanje, empatija, boravak Hirona po znacima predstavlja u stvari različite nivoe nedostatka ljubavi. Polja u kojima Hiron boravi će se onda odnositi na oblasti života u kojima smo nesigurni, ranjivi i otuđeni od sebe. I dokle god se budemo inkarnirali, Hiron će menjati znak i polje u natalnoj karti, jer celina kojoj teži pojedinac nastaje samo onda kada duša iskusi delove te celine tačnije svako polje i svaki znak natalnog horoskopa ponaosob.

Da biste pronašli Hirona u Vašoj natalnoj karti, najpre sledite ovaj link:

http://www.astroshop.rs/natalna_karta.php

Nakon unošenja podataka, pronađite ovu oznaku:

Kao u ovom primeru, a zatim primetite u kom polju i kom znaku se nalazi Hiron. U Vašoj natalnoj karti se može nalaziti na drugom mestu i u drugom znaku sa drugačijim aspektima.

 

 

Da biste otrpilike dobili uvid u značenje Hirona u natalnoj karti trebalo bi da ispratite interpretaciju Hirona po znacima i poljima. Naravno, njegova interpretacija je mnogo složenija kada se radi u odnosu na natalnu kartu pojedinca. S tim u vezi, sledeća tumačenja shvatite uopšteno i kao uvod u značenje Hirona.

Neke od ključnih rečenica u interpretaciji Hirona su sledeće:

Hiron po astrološkim poljima

Hiron u prvom polju natalnog horoskopa će se odnositi na krize identiteta. Govori o počecima života same osobe, o ranama koje je doživela u tom periodu. To je harizma koja dolazi iz bola. Osoba sa ovom pozicijom može biti veoma sugestivna na druge. Harizma zato može biti iskorišćena kao manipulacija, a ne kao pomoć drugima, sve zavisi od svesti osobe.

Hiron u drugom polju se odnosi na krizu vrednosti i samopouzdanja. Osoba nije sigurna u šta da veruje. Ona sa ovom pozicijom uči kako da izgradi samopouzdanje i samopoštovanje. Ovo se odnosi i na izbore i odluke koje donosi. Treba da nauči da vrednuje svoje mišljenje i talente.

Hiron u trećem polju se odnosi na lečenje samog sebe koje dolazi preko komunikacije, putovanja, kontakta sa braćom ili sestrama. Osoba sebe otkriva kroz učenje, pisanje, male svakodnevne stvari, ali istovremeno ovde doživljava i probleme. Teško joj je da višu svest poveže sa svakodnevnim životom. Često će njene priče delovati za okolinu veoma zrelo i praktično, a da su na svakodnevnom nivou potpuno neupotrebljive.

Hiron u četvrtom polju znači da osoba otkriva svoju unutrašnju snagu kroz porodicu i svoje poreklo. Osoba može imati strahove da nije dovoljno voljena, da nikada neće imati svoju porodicu. Da bi osoba otkrila ko je, mora najpre da upozna svoju porodičnu prošlost i oprosti svojim roditeljima ono što im zamera.

Hiron u petom polju se odnosi na otkrivanje unutrašnje snage kroz kreativnost i talente, kroz podučavanje drugih, ljubav prema deci. Krize ovog polja se odnose na probleme sa ispoljavanjem sopstvene seksualnosti koja se može kretati u ektremima, ili je ima ili je nema uopšte. Osoba treba da nauči kako da ispoljava svoj unutrašnji potencijal tako što će se više baviti sobom i kvalitetnije ispunjavati svoje slobodno vreme. Hiron u petom polju može dati sportske lekare.

Hiron u šestom polju je zainteresovan ze lečenje i pronalaženje alternativnih rešenja i lekova koji će pomoći drugima. Ove osobe mogu intuitivno naslutiti na koji način treba da se leče i isto tako pomažu i sebi i ljudima u svojoj okolini. Međutim, mogu biti previše opterećeni čišćenjem, bolestima, ishranom…Hipohondrija.

Hiron u sedmom polju sebe i svoju isceliteljsku moć upoznaje kroz veze i kolektivno nesvesno, ne bi trebalo da dozvoli da ga sopstveni ego sputava da se poveže sa drugima. Ove osobe često zaboravljaju da smo u suštini svi povezani i da jedino što nas razdvaja od drugih je svest o sopstvenom telu, a kada je nefunkcionalno upotrebljena onda se zove egom. Osobe  sa ovim položajem su harizmatične i  mogu uticati na velike grupe ljudi.

Hiron u osmom polju ukazuje na strahove vezane za smrt, odvajanje od drugih ljudi, napuštanje, potrebu za kontrolom. Na nekom nesvesnom nivou, Hiron u osmom polju može imati čisto karmički uticaj, najviše u vezi sa iskustvima iz prošlog života, a koji opet mogu imati veze sa okultnim, naglom smrću, ubistvima i slično. Razumevanje karmičkih strahova ima za posledicu transformaciju i samoisceljenje, te bolje razumevanje tuđeg ponašanja i motiva što je oslobađa potrebe za kontrolom.

Hiron u devetom polju se odnosi na krizu vere. Osoba može biti sumnjičava i nepoverljiva prema različitim učenjima. Može se striktno držati jednog uverenja, nemajući razumevanja za druge. Osoba u stvari sve vreme traga za istinom i nekim višim smislom, ali ne prihvata mogućnost da svaki čovek ima svoju istinu i svoju koncepciju Boga. Svoje stavove često pokušava da nametne drugima. Ima sjajne filozofske uvide i može biti veliki učitelj i spiritualni vođa.

Hiron u desetom polju se odnosi na otkrivanje sebe kroz karijeru, napredovanje, slavu. Istovremeno osoba će u jednom delu svog života morati da žrtvuje svoj status zbog nekoga, to obično može biti partner, neko iz porodice. Osoba treba da nauči i izleči potrebu da bude najbolja i prihvaćena zbog onoga što je stvorila. Status se stiče kroz spremnost da ga se odreknemo kada nam više nije potreban.

Hiron u jedanaestom polju se odnosi na ispunjenja koja dolaze kroz prijatelje, organizacije, lično zalaganje i volju, kao i pomaganje drugima, volontiranje i izražavanje lične slobode. Osoba ima potrebu da učini nešto veliko za društvo u kome živi, ali često se dešava da ne vidi na koji način bi mogla da pomogne. Može se desiti i da su njene želje izvan njenih mogućnosti i zato svaka promena šire sredine treba da krene od promene neposredne sredine, u ovom slučaju kroz aktivnosti volontiranja.

Hiron u dvanaestom polju se odnosi na žrtvovanje zbog drugih. Osoba ima naglašenu intuiciju i potrebu da kroz odricanje i duhovnost nađe mir i prenese ga drugima. Međutim, ove osobe mogu imati i veoma osetljiv nervni sistem, mogu biti skloni depresiji i teškim mislima. Ovim osobama je potreban neko ko će ih motivisati i usmeriti u samorazvoju. Potrebno je da razviju veru u sopstvene sposobnosti i intuiciju. Mogu biti opterećene misticizmom i idejama do te mere da zaborave da ideja treba da služi čoveku, a ne da njime vlada.

 

Hiron po astrološkim znacima

Hiron u Ovnu se brzo regeneriše, ali i brzo ranjava. To je osoba koja intuitivno prepoznaje šta joj ne služi i kako može time da ovlada i da stvari reši u svoju korist. Međutim, kao i svaki Ovan, ova osoba može odbijati pomoć drugih u isceljenju, pogotovo partnera. Moć izlečenja dolazi iz unutrašnje snage, ali to ne znači da u potpunosti isključuje spoljašnju.

Hiron u Biku je postojan, on se regeneriše kroz vreme i ovozemaljske stvari. Regeneriše se kroz uspostavljanje praktičnih vrednosti u odnosu na okolinu, a najviše partnera. Regeneracija je spora, ali trajna i učinkovita. Podržan dobrim aspektima, osobe sa Hironom u Biku pronalaze mir i isceljenje kroz prirodu i zdravu hranu.

Hiron u Blizancima se regeneriše kroz kontakt sa drugim ljudima, kroz razmenu ideja, kroz pokret. Osoba svoju unutrašnju snagu otkriva na ekspresivne i kreativne načine, po mogućstvu u kontaktu sa grupom. Ova osoba može drugima da pomogne kroz jaku logiku, zaključivanje, praktične savete. Reč je ta koja isceljuje kod pozicije Hirona u Blizancima.

Hiron u Raku predstavlja isceljenje koje je uslovljeno emocijama, psihom, podsvešću, unutrašnjom potrebom za pripadanjem. Osoba je celog života u potrazi za porodicom, za identitetom kroz zajedništvo. Da bi osoba otkrila svoj identitet, mora osvestiti i prihvatiti ranjivost koju često pokušava da sakrije ne samo od sebe, već i od svoje porodice.

Hiron u Lavu ima unutrašnju potrebu da bude prihvaćen, voljen i cenjen. Prirodno, ima želju da pomogne, ali i da vidi zahvalnost za takav čin. Mora naučiti kako da čini nešto za drugu osobu bez motiva da će mu se vratiti istom merom. Osoba treba da se oslobodi očekivanja, a uvežbava zahvalnost i velikodušnost.

Hiron u Devici najčešće doživljava krize na planu logike, radnih navika, reda i organizacije. Izlečenje dolazi kroz skromnost, prihvatanje i veru u tuđe sposobnosti. Ova pozicija Hirona je često sumnjičava prema drugima i njihovoj sposobnosti da će stvari završiti do kraja. Moraju otkriti svoju poniznost i čistotu kroz otpuštanje kontrole i preterane brige za druge. Mogu biti sjajni lekari i učitelji.

Hiron u Vagi se ispoljava kroz ljubavne veze, zajedništvo, porodicu i umetnost. Ova osoba drugima može pomoći kroz savetovanje, aktivno slušanje. Taktika i diplomatija joj daju prednost u kontaktima sa ljudima. Vrlo lako može da nasluti tuđe namere i pravovremeno odgovori na njih. Međutim, najveće krize koje bude doživljavala biće vezane za brak i strah od napuštanja partnera.

Hiron u Škorpiji se odnosi na krize identiteta, strasti i volje. Osoba se oseća kao da nigde ne pripada i da je niko ne razume. Da bi sebe izlečila mora najpre da prihvati da je nesavršena, takođe treba da nauči kako da otpusti stvari i kako da se oslobodi straha da nikada neće imati dovoljno onoga što joj potrebno.

Hiron u Strelcu se odnosi na izlečenje putem vitalnosti, svesti, energije, povezivanja sa višom svešću. Ove osobe mogu imati problema sa prihvatanjem drugačijih stavova. Najveće krize će doživljavati u oblasti obrazovanja, filozofije, zakona, jer će im biti teško da prihvataju pravila koja nisu sami osmislili. Pravo oslobođenje dolazi od saznanja da poštovanje pravila ne znači nužno i veru u njih, već praktično funkcionisanje u datom vremenskom periodu.

Hiron u Jarcu leči druge uspostavljajući organizaciju, red i normu. Često može biti rigidan, bez razumevanja i konzervativan u odnosu na druge, ali i u odnosu na sebe, pa će u tim oblastima najveće krize doživljavati. Dešavaće se da ljudi sa ovom pozicijom budu opterećeni pravilima, previše pravila ih guši, a premalo čini nemotivisanim i bez cilja. Veoma su mudri i lako uče iz sopstvenih grešaka. To znanje treba da prenesu i na druge.

Hiron u Vodoliji donosi idealizam, ideju o boljem životu i ljubavi koja prevazilazi pojedinca. Međutim, rana ovog Hirona je pasivnost, fanatizam, nemogućnost da se osoba odvoji od ideje i praktično je sprovede. Osoba otkriva svoju unutrašnju snagu kroz zajedništvo i empatiju, ali i kroz nezavisnost i slobodu. Mora da nauči kako da prevaziđe svoju tvrdoglavost i često rezervisan stav prema ljudima koji žele da uspostave dublji emocionalni kontakt.

Hiron u Ribama se odnosi na žrtvovanje sopstvenih želja zarad višeg cilja. Ovde je pojedinac svestan da je samo jedan mali deo univerzuma i da je njegova moć, koliko god bila individualna, zapravo deo veće celine. Misticizam ove pozicije je veoma naglašen, on leči kroz poeziju, meditaciju, odricanje. Rane na koje ova pozicija upućuje su vezane za preteranu zavisnost od drugih, ulogu žrtve, zbunjenost i preteranu emotivnost.

 

Hiron u aspektima

U harmoničnim aspektima Hirona sa Suncem (sekstil, trigon) bićemo u mogućnosti da svoje talente i kreativnost iskoristimo za rad na sebi i samorazvoj. Svojom kreativnošću bacamo svetlo na ono što nas boli i tako naša rana postaje izvor inspiracije. Teški aspekti, poput opozicije i kvadrata daće potrebu da se sakrivaju mane i rane, kako bi osoba zadržala renome. Ovde je uzrok problema uverenje da rane treba sakriti, da je loše ako imamo problem, a još gore ako se sa njim suočavamo. Suprotno od prethodnog primera osobe sa neharmoničnim aspektima Hirona i Sunca (opozicija, kvadrat) nemaju uvid u ono što ih boli, često svesno birajući da ne gledaju u tom pravcu. I dok u prvom slučaju osoba nalazi u tome inspiraciju, u drugom slučaju osoba postaje frustrirana time.

Harmonični aspekti Hirona i Meseca (konjunkcija, sekstil, trigon) donose laku percepciju i vizije samoolečenja, pojačava intuiciju i brigu za druge, čime Hiron postaje pravi emotivni iscelitelj sa velikom sposobnošću uvida u probleme drugih ljudi. Iscelenje dolazi preko ženske linije i duboke veze sa majkom. Može se čak desiti da osoba zato što je odbačena od majke nauči kako da samoj sebi bude majka čime razvija ogroman potencijal za empatiju, jer opraštanjem svojim korenima i sebi, možemo oprostiti i drugim ljudima. Ovde je ključ uvid, razumevanje i duševni mir. Neharmonični aspekti (opozicija, kvadrat) donose strahove, emotivne gubitke, nemogućnost da se osoba usmeri na ono što joj je bitno. Može celog života tražiti partnere koji će nadomestiti ulogu roditelja.

Harmonično ispoljavanje Hirona i Merkura (sekstil, trigon) omogućava osobi ne samo da opazi, već i da prenese drugima ono što je opazila. Ako pričamo o ranama, teškim trenucima, iscelenju, onda osoba ono što nauči ume da na veoma lak i zanimljiv način prenese dalje. Dobra je pozicija za pisanje kratkih priča, bajki, anegdota. Životna mudrost se prenosi jednostavno i kroz formu razumljivu većini. Neharmonični aspekti Merkura i Hirona (opozicija, kvadrat) donose iluzije o problemu, ili nerealno sagledavanje stvari, kao i poteškoću da se to prikaže na valjan način. Osoba može videti ono što se dešava i šta je boli, ali da nije u mogućnosti da to i definiše. Šta više ako je Merkur ugrožen teškim aspektima, onda se može desiti da napravi veći problem nego što je on bio s početka.

Harmonično ispoljavanje Venere i Hirona (trigon, sekstil, konjunkcija) govori o ljubavi koja transformiše, iscelenje dolazi kroz umetnost i muziku. Osobe sa ovom pozicijom su u stanju da vole bezuslovno. U težim aspektima, ovo postaje fatalna ljubav, slepa ljubav, osoba može privlačiti partnere kojima je potrebna pomoć ili neki vid lečenja. Lepi aspekti donose talente, kreativnost, mir, harmoniju, uživanje kroz muziku, komponovanje. Teži aspekti (opozicija, kvadrat) donose nesigurnost, osećanje bezvoljnosti, lenjosti, a koji sputavaju osobu da na realan način pristupi onome što treba da menja kod sebe.

Hiron i Mars u povoljnim aspektima (sekstil, trigon) donose lečenje preko aktivnosti, sporta, pravovremene motivacije i izbora sredstava u datom trenutku. Postojanje jasnog cilja je veoma bitno za proces samolečenja, te osobe sa harmoničnim aspektima umeju lako da prepoznaju ono što je potrebno da učine da bi se izlečili. Imaju jaku motivaciju i želju da shvate šta im se dešava. U nepovoljnim aspektima (opozicija, kvadrat, konjunkcija) mogu biti suviše razdražljivi, nepažljivi i nesigurni, ne prihvatajući sopstvenu odgovornost u osvešćivanju problema. Skloni su prebacivanju krivice na druge ljude.

Hiron i Jupiter u povoljnim aspektima (konjunkcija, sekstil, trigon) omogućavaju osobi da ima dublji i praktičniji uvid u svoje sposobnosti, ove osobe su dobri učitelji. Jupiter omogućava Hironu ekspanziju, tako da će u pozitivnim aspektima dati pronicljivu osobu, dobre astrologe, velike lekare, pa i muzičare. Jupiter omogućava veliko obrazovanje i mudrost koja u kombinaciji sa Hironom daje sofisticirane, harizmatične i zapamćene osobe sa odličnim pronicljivim veštinama. U neharmoničnim aspektima kakvi su opozicija ili kvadrat, Jupiter može pokvariti ili ulenjiti osobu da uči i razvija svoje sposobnosti koje je dobila određenim položajem Hirona, osoba se ili ne trudi dovoljno i nikada ne iskoristi svoj talenat ili ga je svesna, ali ne zna kako da ga razvija i koristi.

Hiron i Saturn u harmoničnim aspektima (sektil, trigon) daju strukturirano lečenje, osobu koja voli da ima jasne korake u onome što radi, osoba koja leči i pomaže kroz preciznost, rad i disciplinu, to je osoba koja osmišljava jedinstveni metod. Ovo su osobe koje mogu pomagati starim ljudima ili u njima vide poseban vid iskustva. Veoma su zainteresovani da stvore pravila koja će ljudima služiti. U neharmoničnim aspektima, kakvi su kvadrat i opozicija osoba će biti sputana da pomogne drugima, jer se suviše striktno drži pravila. Ovde nije prioritet pomoć i izlečenje, obrazovanje, već pravilo i poštovanje određenih koraka. Osoba ne vidi dalje od rutine na koju je navikla i zato ne razume kako da je menja.

Hiron i Uran u aspektima (sektil, trigon) daju nove metode koje služe svetu. To je lečenje putem impulsa, struje, uređaja, čipova. Ovde se individualnost žrtvuje za dobrobit drugih. Donosi eksperimente u oblasti medicine. Hiron se ovde bavi produžavanjem vrste i života. Ova kombinacija donosi originalne ideje koje svima koriste i može se odnositi na istraživanje polja intuicije i kako nam ona može pomoći da predvidimo događaje. S tim u vezi pozicija je dobra i za astrologiju, iako sa stanovišta tradicionalne astrologije, astrologija se označava Saturnom, Merkurom i trećim i devetim poljem. U neharmoničnim aspektima (kvadrat, opozicija, konjunkcija), Uran donosi oholost i ideje koje nikome ne služe osim fanatizmu osobe koja ih propagira. Može dati osobe koje ne žele da sarađuju sa drugima, koje nemaju cilj da pomognu, već da pokažu šta su postigli. Inovacija i ideja su same sebi cilj.

Neptun i Hiron u harmoničnim aspektima (sekstil, trigon) daće novu religiju, lek, nešto drugačije i alternativno. Ovo je aspekt inspiracije i vrlo lako se može upotrebiti kako za književnost, tako i za duhovnost, medicinu i slično. Ovo je aspekt koji se odnosi na univerzalnu ljubav i razumevanje. Može se odnositi na lečenje muzikom, vodom, bojom. Hiron i Neptun u aspektu daju protivotrove, molitvu i afirmacije. U neharmoničnim aspektima (kvadrat, opozicija, konjunkcija) daće nezrelost u postupcima. Osoba nema uvid u svoje postupke, ne razume na koji način utiče na okolinu. Ovo su lažni lekari, vođe sekti, obećavaju bolji život pod sumnjivim okolnostima. Svi aspekti sa Neptunom daju osobi harizmu, koja može ići od bezuslovne ljubavi prema svima do žrtvovanja svih zbog ljubavi prema sebi. Ideal je isti, ali smer nije.

Hiron  i Pluton u harmoničnim aspektima (trigon, sekstil) daju transformaciju i oslobođenje kroz bol i patnju. Ovo je aspekt zahvalnosti i prosvetljenja i u najtežim sitaucijama. Predstvalja kolektivnu smrt i kolektivno nesvesno. Hiron ovde leči kroz bol i uči kroz rađanje i smrt. Ovo je aspekt regresije, upoznavanje sa prošlim životima, vraćanje u podsvest da bi se razumela svest. Metoda lečenja vulkanskim kamenjem bi najviše odgovarala ovom aspektu. U neharmoničnim aspektima (kvadrat, opozicija) daje neosvešćene nagone i agresiju. Seksulanost je poremećena. Javlja se opsesija drugom osobom. Ova pozicija će takođe dati fanatizam i slepu veru. Daje velike eksplozije i žrtvovanje života u ime nekoga ili nečega.

Konjunkcija Venere i Hirona u Ribama, 25. 01. 2017.

Venera je u znaku Riba egzaltirana i naravno ushićena u svim onim segmentima vezanim za ljubav, uživanje, povezivanje sa drugima. U ovom znaku, Venera je suviše naivna, nema takta ni diplomatije, jer joj bezuslovna ljubav kojoj teži ne dozvoljava da sa bilo kim uspostavi površan odnos. Venera se na 22º Riba nalazi u Marsovom terminu i licu što pojačava delovanje Marsa na samu Veneru zbog čega ona može biti sklona manipulaciji, lažima, tajnama, ulozi žrtve, a što joj donosi Mars koji je postavljen na 27º Riba.

Hiron u Ribama u konjunkciji sa Venerom predstalja žrtvovanje za ljubav ili zbog ljubavi. Međutim problem sa Ribama je što često vole da uživaju u ulozi žrtve i što im je jako teško da napuste svoj ego iako generalno imaju najviše sposobnosti i svesti da razumeju koncept duhovnosti i načine prevazilaženja ega. Tako da Hiron u konjunkciji sa Venerom daje duhovnost, ali kroz oproštaj, kroz odricanje od sopstvenih interesa, kroz nesebično davanje i pomoć onima kojima je to zaista potrebno.

Ova konjunkcija znači spajanje više stvari tj. potrebu da u svoje iskustvo implementiramo samo ono što nam je korisno za sopstveni razvoj, a da ostalo izbacujemo ili preispitujemo. Ribe se odnose i na tajne, pa sa Hironom u Ribama otkrivamo tajne koje su drugi krili od nas ili se sami otkrivamo drugima, tako postajemo ranjivi, ali i spremniji na ljubav. Kako je u pitanju i kontakt sa Venerom, onda ćemo dublje, duhovnije i pročišćenije uvide imati u odnosu sa ljudima koje volimo, bilo da je to porodica ili naši partneri.

 

Ostavite odgovor

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.