mlad-mesec-u-jarcu

Mlad Mesec u Jarcu – Turn black to see your soul

Mlad Mesec se ovoga puta desava u znaku Jarca i to na 26. stepenu, koji neki numerolozi sabiraju, smatrajući da je u pitanju simbolika broja 8. Ali, da krenemo redom…

Mlad Mesec je period crnog Meseca, period kada se po simbolici zatvaramo u sebe u cilju boljeg razumevanja sopstvenih emocija i ciljeva kojima težimo. Ovo je period refleksije, jer jedino tako možemo postaviti kvalitetne ciljeve, koji imaju svrhu i koji su pre svega praktični.

Continue reading